Смях

Победни армейски бисери
*Сега си затвори устата ми кажи къде си бил!
*Не те питам къде си бил, питам откъде идваш!
* Входът е дупка отвън към вътрешността, в обратна посока, наречена изход.
*Огледайте дупката в оградата и докладвайте на коя страна е, на тази или онази ?
*Маскирайте се така, че да не ви намери нито едно куче. Дори и аз!
*Какво правиш? Нищо!? Тогава давай по-бързо!
*Най-доброто лекарство за любовта е бягане с противогаз. 🤔

Избрани учителски реплики, на които да се усмихнете

*Толкова ми се иска да изгоня някой от вас, че накрая аз ще изляза!
*Изплюй дъвката в кошчето, да не я изплюя аз!
*Това съчинение е написано с левия крак, и то с мазола!
*Ученици, начертайте окръжност с формата на кръг!
*Има отсъстващи – виждам ги!
*Следвайте ме, аз ще ви настигна…!
*Момченце, в момента си в час по история! Намираш се в 4-ти век след новата ера!
*Тук е написано черно на бяло със зелено.
*Всеки път, като си отворя устата, чувам глас на идиот!
*Подчертайте с кръгче!
*Ами така е, като с едното ухо слушате, а с другото приказвате!
*Защо си нарисувал такъв неравен квадрат, бе? Да не си далтонист?
*Ученици, сега ще взема две метални топчета. .. Едното – от желязо, другото – от дърво…
*Ако Йовков беше жив, щеше да се обърне в гроба!
*Говорете си наум, че притеснявате изпитваните!

%d bloggers like this: