Тайната градина

Тайната градина 1

Имаше една градина, но тя не беше обикновена, тя беше вълшебна . Един ден едно момиче на име Ради се разхождаше и видя необикновено място. Тя отиде и видя, че няма нищо, но залитна и се подпря на една лампа, която отвори врата, която води към градината . Тя отиде и видя, че там има говорещи рози, храсти и др. Розата, която се казва Дария, като видя Ради, се зачуди, как някой е влязал и попита:
-Ти как влезе тук?
-Не беше трудно – отвърна тя.
Но както всичко си беше спокойно се чу трясък и дойдоха пазачите – храсти и казаха:
-ВЕЛИКИЯТ ТРИЛИСНИК Е ИЗБЯГАЛ!
Всички се панираха, но Розата каза:
-Трябва да го хванем преди да навлезе в човешкия свят, но понеже ние сме цветя, не можем да напуснем долината на цветята, а великият трилисник е отвъд. Ради ти ще ни помогнеш, но за тази цел ще ти дам листният чудотворец.
За да го активираш, трябва да кажеш: ”Лич, превърни ме в храст.” Така ще имаш силите да го заловиш и да го доведеш при нас.
Ради тръгна на път, за да намери Великият Трилистник , но когато излезe от долината, там я очакваше огромен дракон, който я нападна щом я видя. Тя се изплаши и побягна , но се сети, че има Чудотворец и се трансформира в Листна фея. Като Листна фея, тя използва невероятните си сили, за да победи дракона и с най-силната си магия го победи. След като вървя през гъстите треви, бурени и храсти, срещна говорещото куче на име Мартина. Мартина каза:
-О, Боже, отдавна не съм виждал човек и то дете!
Момичето отвърна:
-Aз не съм дете, аз съм млада жена.
Тогава Кучето Мартина каза:
-Хайде да тръгваме към Великият Трилистник!
Докато вървяха, Мартина ѝ разказа за себе си.
-Преди много време един магьосник ме омагьоса да бъда куче.
Ради попита:
-Какво си била преди?
-Аз бях съветничка на майката на Розата.
Ради попита:
-Коя е майката на Розата?
-Майката на Розата е Великият трилистник.
-Но защо Розата ме накара да я заловя!?
-Майката на Розата беше кралица, но злият магьосник я превърна във Великия Трилистник и оттогава тя е зла и затова трябва я държим под ключ. Цялата градина, която виждаш, е нейният народ. Това бяха хора, но злият магьосник ни превърна в растения и животни, а сега майката на Розата се опитва да излезне от нашият свят, за да може да завладее и вашия, но не трябва да ѝ позволяваме да излезе.
Мартина и Ради вървяха с километри, но се измориха и затова решиха да се скрият в една пещера и да поспят.
На следващия ден, отпочинали, те тръгнаха с нови сили. След два или три часа те видяха Великия Трилистник как е легнала до дърветата и спи. Ради веднага каза едно заклинание и изведнъж Великият Трилистник се превърна в красива кралица. Всичко наоколо заблестя, а Мартина се превърна в красиво младо момиче. Поляните станаха цветни, а слънцето ги беше огряло. Ради отиде към градината, но на мястото на градината се появи огромен и лъскав замък. Ради влезе вътре и видя, че Роза се е превърнала в красиво и изящно младо момиче. Ради възкликна:
-Еха, но тук стана още по-красиво!

Дари отвърна:
-Да така е, но къде е майка ми?
В този момент майката на Дария влезе. Когато я видя, тя се затича към нея и те се прегърнаха.

———————————————————————————————–

Тайната градина 2

В този прекрасен ден ще се жени Ради за един изключителен човек на име Калоян.

Всички много се радваха за Ради, само в света на Тайната градина бяха против тази сватба, защото Калоян приличаше много на магьосника, омагьосал кралица Елена ( Великият Трилистник).

Но разбира се, Ради все още не беше показала на годеника си този изключителен свят.

Мина известно време и Ради го заведе в страната на Тайната градина. Естествено, хората от нея знаеха, че Калоян е Великият магьосник. Щом навлезе в света, той изведнъж засия и стана Великият магьосник. Дария изтича до Ради и ѝ каза:

– Но нали те предупредих! Ти не ме послуша. Сега Великия магьосник ще превърне пак майка ми в онова изчадие.

Магьосникът отвърна:

– Не, мое дете, не съм дошъл за това.

Дари отвърна:

– А за какво си дошъл?

Магьосникът отвърна:

– Дойдох да ти кажа, че си мое дете.

Ради отвърна объркана:

– Чакай малко! Значи не ме харесваш и си ме използвал?!

Магьосникът отвърна:

– Да използвах те, за да видя отново дъщеря ми.

Дари попита магьосника:

– А защо превърна мама във Великия трилистник?

Магьосникът отговори:

– Защото майка ти беше зла и искаше да ти навреди, но тя сега не си спомня. Аз изтрих спомените ѝ, но има вариант, в който може да си върне спомените и да направи това, което не успя преди толкова години.

Дари пребледня, изплашена и объркана, в този момент ѝ се искаше да я няма. Но докато са си говореха, майка ѝ ги чу и си върна спомените. И докато Дари не я гледаше, майка ѝ пак се опита да ѝ навреди. Не успя, защото бащата я видя, направи една магия ѝ я хвана в балон.

Майката на Дария каза:

– Ах ти негоднико! Ако не ме беше видял, можех да вкаменя Дария, за да взема лековитата слънчева капка която е затворена в нея.

Дария супер много се ядоса и побягна към замъка.

Тя се заключи в библиотеката, за да забрави за този гаден спомен и реши да почете. Когато се пресегна да вземе една книга от полиците, книгата ѝ падна върху главата, както и всички други книги от рафта.

Дари започна да прибира книгите и тогава видя бележка, на която пишеше за слънчевата капка и как този, който я притежава, може да я използва. Дария я прочете и накрая разбра как да използва слънчевата капка.

Дари потърси помощ от нейната вярна приятелка Мартина. Дари разказа на Марти какво се е случило и тя я посъветва да намери начин и да извади тази слънчева капка, защото като се разчуе новината, че тя носи слънчевата капка, абсолютно всеки ще иска да я извади.

Дария се е съгласи. Тя прочете книги с магии и откри древна магия, която премахва слънчевата капка. Тя прочете, че за да направи тази магия, трябва да поднесе жертва.

Дария първоначално изобщо не искаше да причини на някой човек смърт. Понеже в магическите книги не описано, дали трябва да е човек или животно, Дария се е сети, че един кон е много болен и няма да оживее. Тя започна да прави заклинанието, когато майка ѝ влезе. Дари не успя да го довърши и коня изчезна. Изведнъж силна светлина превърна майката на Дария в дракон. Драконът излетя през стената и тръгна към портите на Тайната градина. Ради видя дракона и тръгна след него. Дари изкрещя:

-Чакай, Ради, недей да ходиш с нея. Няма смисъл, това е моята война и предпочитам аз да я водя, а не някой друг.

Ради отговори:

– Добре ти си води войната, но ние ще ти помогнем, защото за това са приятелите. А сега ще трябва да затворим портите между двата свята, защото ако драконът отиде извън вашия свят, ще разруши моя . За тази цел ще ни трябва върховен магьосник, а за щастие аз знам къде има.

Дария отиде до къщата на баща си, за да го помоли за помощ. Тя отиде при него, прегърна го и каза :

– Тате, трябва да ми помогнеш да затворим портите между двата свята, защото ако мама изчезне от нашия свят ще унищожи света на Ради.

Баща ѝ отвърна:

– Аз не съм достатъчно силен. Трябваш ми и ти, за да направим върховното заклинание.

Дария се съгласи. Те отидоха при портите, заключиха ги и тръгнаха по пътя към майка ѝ. Видяха я до един извор да пие вода и се втурнаха към нея. Майка ѝ, щом видя Дари, веднага тръгна да я напада, но таткото на Дари каза заклинание, с което я вкамени. Всички бяха щастливи, освен Дария. След няколко дни цялото кралство вдигна купон. Бащата на Дария я посети, прегърнаха се и започнаха да си говорят за миналото. Мартина намери своето гадже, на име Денис.

Относно Ради, то тя намери правилния годеник за себе си, а по-късно вдигнаха и хубава сватба.

А относно портите между двата свята, оставиха ги заключени до края на дните си.

КРАЙ

Автори: Кристиaн Терзийски и Дария Пеева


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: